Umut AramaKurtarma Eğitim ve Yardım Derneği

AKDF ile Çin Arama Kurtarma ekibinin işbirliği

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Çin Hükümetinin mücadele ettiği Corona  Virüsü mücadelesinde Çin Arama Kurtarma ekibine geçmiş olsun ve yardım talebini içeren mesajına Çinden çevap geldi.

Çin'den gelen çevap şöyle:

Dear Turkey Search and Rescue Association Federation, Chairmen Demirel ,our Turkey friends:

The outbreak of coronavirus and swine flu on china most important festival,have had bad influence on world community. Many countries extend their condolences and assistance to the Chinese government and people. A true friend is a friend in need.On behalf of China Houtian search and rescue alliance and Shanghai Houtian Disaster-Rescue Public Welfare Center, I would like to express my deep gratitude for your sympathy and support intention.The Chinese people and China Houtian rescue will always remember the support and help of Turkish friends in China's crisis.

The anti epidemic rescue is in a critical period. We need donations. We are in great need of medical supplies like medical protective clothing, respirators, medical goggles. If the conditions of your alliance allow, you can provide support. addition to the use of China Houtian rescue, it will also be transferred to the anti epidemic rescue team for use.

As a non-governmental rescue organization composed of volunteers, China Houtian search and rescue alliance are actively participating in the anti epidemic battle,and look forward to participate in and supported the search and rescue drill held in Turkey in June this year.

Show my respect and deeply grateful to AKDF and Chairman Demirel once more.

Sayın Türkiye Arama Kurtarma Derneği Federasyonu Başkan Demirel, Türkiye dostlarımız:

Çin'in en önemli festivalinde koronavirüs ve domuz gribi salgınının dünya topluluğu üzerinde kötü bir etkisi oldu. Birçok ülke başsağlığı ve Çin hükümetine ve insanlara yardımlarını uzatıyor. Gerçek bir arkadaş ihtiyacı olan bir arkadaştır.Çin Houtian arama kurtarma ittifakı ve Shanghai Houtian Afet Kurtarma Kamu Refahı Merkezi adına, sempatiniz ve destek niyetiniz için derin şükranlarımı sunmak istiyorum.Çin halkı ve Çin Houtian kurtarma Çin krizinde Türk dostlarının desteğini ve yardımını her zaman hatırlayacak.

 

Anti salgın kurtarma kritik bir dönemdedir. Bağışlara ihtiyacımız var. Tıbbi koruyucu giysi, solunum cihazı, tıbbi gözlük gibi tıbbi malzemelere çok ihtiyacımız var. İttifakınızın koşulları izin veriyorsa, destek sağlayabilirsiniz. Çin Houtian kurtarma kullanımına ek olarak, kullanım için anti-salgın kurtarma ekibine de aktarılacaktır.

Gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kurtarma organizasyonu olarak, Çin Houtian arama kurtarma ittifakı anti-salgın savaşa aktif olarak katılıyor ve bu yıl Haziran ayında Türkiye'de yapılan arama kurtarma tatbikatına katılmak ve bunu desteklemek için sabırsızlanıyoruz.

Saygılarımı göster ve AKDF ve Başkan Demirel'e bir kez daha müteşekkirim.