Umut AramaKurtarma Eğitim ve Yardım Derneği

AKDF 2.Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresinde

2.Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi  (idRc 2020)' Pandemi nedeniyle 13 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında online / canlı oturumlar halinde yapılacak.
Kongrede AKDF Adına Muğla Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hacı Ahmet Kırdaş Metropoliten Şehirlerde Yangın ve Güveliği Oturumunu yönetecek, 

AKDF olarak Genel Başkan Yardımcısı UMUT Derneği Başkanı Veli Tiryaki Afetlerde Yangın konulu sunumu gerçekleştirecek.

Metropoliten Şehirlerde Yangın ve Güveliği Oturumunu 14.Ekim.2020 günü Saat 13.00 - 15.00 Salon: 3 de gerçekleşecek.
 idRC 2020 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek.
idRc 2020 13-15 Ekim 2020 tarihlerinde sanal olarak online/
/canlı oturumlar halinde yapılacaktır.